• Home
  • Asta 328
  • 13 Iltirtasalirban (Lleida). Denario. (FAB. 1455) (ACIP. ...
<< Lotto 12 - Icalcunscen ...   Lotto 14 - Secaisa ... >>

Lotto 13 - Asta 328

Stima:
750,00 EUR
Base d'asta:
500,00 EUR


Iltirtasalirban (Lleida). Denario. (FAB. 1455) (ACIP. 1242). 3,80 g. Rayitas en anverso. Atractiva. Escasa. (EBC-).


Offerte

Stato lotto:
Asta chiusa